/ 2 نظر / 24 بازدید
دخترشمال

بنويسيد به ديوارسکوت، عشق سرمايه ي هر انسان است. بنشانيد به لب حرف قشنگ، حرف بد؛ وسوسه ی شيطان است. و بدانيدکه فردا دير است، و اگر غصه بيايد امروز تاهميشه دلتان نابود است. پس بسازيد رهي را که کنون، تا ابد سوي صداقت برود. و بکاريد به هرخانه گلي، که فقط بوي محبت بدهد…..